1/03/2007

БАРОКОВИЯТ ОРГАН В ЕВАНГЕЛСКО - МЕТОДИСТКАТА ЦЪРКВА ВЪВ ВАРНАОрганът е построен през 2004 г. Диспозиция ....

Органстроител - Jens Steinhoff Orgelbau - южна Германия

No comments: